Smink

Upptäck nyttiga tips och råd om smink

Teatersmink - fakta och tips

Teatersmink är sminkprodukter som används på teater i syfte att förändra skådespelarnas ansiktsdrag. Minspelet ska bli tydligare för publiken, vilket gör att ansiktsdragen måste framhävas.

Teatersmink används i regel för att förtydliga eller helt och hållet ändra på skådespelares ansiktsdrag. Detta i syfte att göra skådespelarnas minspel tydligare för publiken. Teatersmink är, liksom vardagssmink, lösligt i vatten eller fett. Det finns egentligen ingen klar avgränsning mellan teatersmink och vardagssmink; alla sminkprodukter som används i teatersammanhang kan klassas som teatersmink, medan vardagssmink är sminkprodukter som används av privatpersoner. En annan avgränsning är sättet att sminka på – vardagssmink gör kvinnan sexigare, medan teatersmink kan ha många olika syften.

Teatersmink online

Teatersmink kan köpas online. Dock har de vanliga sminkkedjorna sällan särskilda produkter inom kategorin teatersmink. Följande butiker kan särskilt rekommenderas:

  • Mapoint & CO (Maskspecialisten)
  • Smink och perukmakarn’
  • Eksons.se

Ovanstående förslag på butiker med teatersmink gäller enbart privatpersoner. Större teatersällskap köper naturligtvis in stora mängder direkt från grossist eller tillverkare i utlandet. Du som är privatperson och letar efter teatersmink kan också köpa denna typ av sminkprodukter på postorder.

Reklamlänkar